Da den yngste datteren min startet i barnehagen hang det et sitat fra den kjente legen og pedagogen Maria Montesorri i garderoben. “Verdensfred starter med fred i hvert enkelt menneske”. Det sitatet har fulgt meg siden den gang. Det ga meg tro på at min visjon om å bidra til en bedre verden ikke bare var naivt drømmeri.

Siden jeg var lita jente har jeg hatt en drøm om at verden skal være god for alle. At vi skal ta vare på hverandre, dele på ressurser og leve i fred. Hvordan skal det kunne gå til?

Dette sitatet ga meg et svar. 


Når jeg skaper fred INNI meg gir det ringvirkninger UTENFOR meg. Når jeg skaper fred inni meg, gjør jeg det samtidig lettere for de rundt meg å skape fred inni seg. Du skjønner tegninga? Fred inni meg er som en stein kastet i vannet.

Virkningen sprer seg og blir større. 


Nå virker det jo som jeg så lyset og dermed var alt enkelt.. Riktig så lett har det ikke vært. Jeg ser på mitt liv som en reise. Det kan lønne seg å vite hvor man er og hvor man vil, ellers er det vanskelig å gå i riktig retning… Jeg vet hvor jeg skal men ikke hvordan og når jeg kommer dit. Helt sikkert kommer det stadig til å være omveier, forsinkelser og denslags. Det har det i alle fall vært så langt!   Heldigvis! For det har gitt meg masse læring, innsikt og en bevissthet på hva jeg ønsker å oppnå på reisen. 


Jeg ønsker at min livsreise skal være min, Jeg vil bruke tiden min på det som gir meg glede, tilfredshet og gode følelser. Jeg vil være sammen med de menneskene som bidrar til det. Sagt på en annen måte; jeg vil bruke livet mitt på det som gir meg indre fred. Det krever at jeg tar valg, av og til vanskelige valg. Jeg må stå for noe og tåle at andre kanskje ikke liker det. Alle valg har konsekvenser og noen kan være tunge å svelge. Å velge det som er viktig og riktig er ikke alltid lett, men alltid verdt det.
Vet du hva som gir meg masse glede og tilfredshet?

Når jeg kan bidra til at andre også får fred inni seg. Når jeg kan bevisstgjøre, inspirere og støtte andre i å ta valg som gir dem glede og tilfredshet i sitt liv.
Når jeg får være med å skape verdensfred , da har jeg indre fred.

Alt henger sammen!