Snart må du velge. Eller vil du heller vente til andre tar valget for deg?

Enhver form for vekst i menneskelig aktivitet er en spiker i kista for vår egen framtid. Om klimaendringene er menneskeskapte eller ikke spiller ingen praktisk rolle. Så lenge vi fortsetter å bruke mer enn jorda greier å skape lever vi på lånt tid. Det vi driver med nå er å leve på kreditt. Om det hadde vært en «luksusfellen» for det å overforbruke natur hadde vi vært selvskrevne i første program… 

Om vi setter opp vindturbiner på land eller i vann spiller liten rolle, de ødelegger uansett økosystemene rundt seg. Om vi kjører elbil eller dieselbil spiller liten rolle. De overforbruker ulike naturressurser og de forurenser på hver sine måter. Det er uansett å leve på kreditt.

ALLE ting vi moderne mennesker har skapt er med på å ødelegge for resten av livet på jorda, og i enden av veien, også oss selv.  Naturen vil alltid bestå i en eller annen form. Spørsmålet er om den består i en form som mennesker kan overleve i.

For naturen har en uendelig evne til å skape og omskape seg selv. Det gjør den gjerne ved å utradere det som ikke fungerer, det som ikke passer inn. Og fra naturens side er det oss…

Så hvordan kan vi fikse dette? Hvordan kan vi være med å hjelpe naturen til å holde balansen slik at vi fortsatt har en natur mennesker kan overleve i?

Jeg har ikke løsningen på hvordan det kan skje rent praktisk. Men jeg er sikker på at det fins mange kloke hoder blant oss som kan være med på å skape de løsningene.

Kloke hoder som kan bruke moderne teknologi og kunnskap sammen med urfolks forståelse av hvordan naturen fungerer, og har respekt for at dette må gå foran alt.

Hvordan kan vi skape et samfunn der alle får sine vesentlige behov for mat, helsetjenester, trygg bolig og sosial tilhørighet dekket, samtidig som vi respekterer og lever i takt med jordas evne til å produsere det vi trenger?  Hvordan kan vi som samfunn gi tilbake, slik at jorda har noe å bygge nye ressurser av? Hvordan kan vi unngå å belaste jorda slik at naturen må bruke mye av energien på å holde seg selv frisk?

Vi gjør det ikke ved å bygge ut, vi må bygge ned. Omfordele ressurser. De fattige må få mer og de rike må få mindre. Vi må bruke de ressursene vi har lokalt og ikke hente råvarer fra andre som trenger de selv. Gjerne handle overskudd hos hverandre og dele på. Men ikke kjøre søpla vår til fattige land og ta med hjem igjen deres naturressurser!

Bompenger, arbeidsledighet, varmt skolemåltid, lønnsoppgjør & pensjonsordning, DAB radio, kongehus eller president, innvandring og religion betyr ingenting den dagen vi ikke har ren luft og ren mat.

Kommunevalget og ikke minst Stortingsvalget om 2 år er et verdivalg. Jeg håper du, med omhu, velger de politikerne som forstår alvoret og som har ryggrad til å stå i stormen som trengs for å endre samfunnet vårt.

Spør gjerne spørsmål som:

  • Hva vil du og ditt parti gjøre for å å endre samfunnsstrukturen fra forbruk og konkurranse til samarbeid og balanse?
  • Hvilke tiltak gjør du og ditt parti for å finne uavhengig forskning og kunnskap som IKKE har en agenda om egen vinning?
  • Hvilke tiltak gjør du og ditt parti for å spre kunnskap og bevissthet til industri, bedriftseiere og vanlige mennesker om den nødvendige omleggingen?

Og IKKE la deg avspise med runde formuleringer og svadasvar! Enhver politiker som ikke kan komme med veloverveide og ekte svar på slike spørsmål har INGENTING å gjøre i styre og stell. Verken lokalt eller nasjonalt. Vi trenger jordnære og praktiske politikere som er opptatt av å bygge samfunn det er godt å leve i – ikke de som er opptatt av å bygge egen makt og karriere!

 

Vannliljer på Igletjønna